Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

รับสร้างแบรนด์ครีมและรับจ้างผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ


Profile บริษัท

1. Main Function (เป้าหมายขององค์กร)
 • Brand Cosmetics Marketing
 • One Stop Services For Cosmetics
2. MYR’s History (ประวัติความเป็นมา)

      บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์. คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 ทะเบียนเลขที่ 0105551113816 โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วยแนวคิดใหม่ในการเป็นผู้ผลิตและทำแบรนด์เครื่องสำอางที่แตกต่างกันจึงนำมาสู่การผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพดีเห็นผลจริง ภายใต้ศาสตร์วิชา 4 ด้านดังนี้

 • แพทย์ศาสตร์ ( Medicine )
  เราใช้การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผิวที่แท้จริงทั้ง ผิวหมองคล้ำ ฝ้า กระ จุดด่างดำ ริ้วรอย สิว รอยหลุม รอยแผลเป็น รูขุมขนกว้าง ผิวหน้ามัน ผิวแห้งกร้าน ปัญหารอบดวงตาคล้ำ ตาบวม รอยตีนกา ปัญหาผิวทรวงอก ผิวแตกลาย ผิวเปลือกส้ม ปัญหาผมร่วง ผมบาง และอื่นๆ โดยปัญหาเหล่านี้เราจะนำมาแก้ไขตามหลักวิชาการพัฒนากลายเป็นเครื่องสำอางที่ใช้แล้วแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง

 • วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ( Cosmetics Sceince )
  เราพัฒนาเครื่องสำอางภายใต้วิธีแก้ไขตามหลักวิชาการด้วยการป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุจนถึงปลายเหตุ สู่การเลือกวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพที่มีผลวิจัยจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกทั้ง ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ สเปน อเมริกา ญี่ปุ่น เป็นต้น ผ่านการทดลองทั้ง In Vivo Testและ In Vitro Test ที่สามารถเป็นการยืนยันถึงผลลัพธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างแท้จริง

 • วิศวกรรมศาสตร์ ( Engineering )
  เราจัดระบบมาตรฐานการผลิตตั้งแต่การนำวัตถุดิบเข้ามาใช้ สู่กระบวนการผลิต บรรจุ Packing จนเป็นสินค้าที่สามารถวางจำหน่ายในท้องตลาดโดยใช้กระบวนการตรวจสอบคุณภาพทั้ง QA และ QC ทั้งยังดำเนินการการผลิตภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง GMP , ISO9001-2008 , HALAL และใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานด้วยมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.)

 • การตลาด (Marketing)
  เรามีทีมงานการตลาดที่มีความพร้อมสูงทั้งการปรึกษาและวิธีแก้ไขปัญหาผิวเบื้องต้นและที่สำคัญคือปรึกษาและวิเคราะห์ความเป็นเป็นได้ของการทำธุรกิจแบรนด์เครื่องสำอาง ภายใต้แนวความคิด Brand Cosmetics Marketing โดยจะเริ่มตั้งแต่วาง Target Market , Product Concept , Advertising and PR Strategy โดยทางเรายึดหลัก One Stop Services for Cosmetics ครบทุกบริการ ดูแลทุกขั้นตอน สร้างแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ


3. Company Objective (นโยบายและอุดมการณ์ในการทำงาน)

  Vision
  We will be an international standard cosmetic manufacturer which provides complete range of services. Difference and impression are always created in our products and services which are above customers’ expectation.

  วิสัยทัศน์
  เราจะเป็นผู้ผลิตเครื่องสำอางตามมาตรฐานสากลที่มีบริการครบวงจร สร้างความแตกต่างและความประทับใจในสินค้าและบริการมากกว่าสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังเสมอ

  Mission

  • To provide wide range of services in order to satisfy customers’ needs comprehensively
  • To develop cosmetic manufacture to be higher quality, safer, more legitimate and to achieve international standard
  • To take care and serve our customers by specialists
  • To build Cosmetic Science and Marketing Learning Center in order to be beneficial to interested people
  • To research and develop Thai herbs to be efficient cosmetics.
  • To continually advance our staff so as to be more proficient and suitable for fast-moving business situation
  • To be a prototype of social enterprise
  • To enhance happiness and unity in the organization
  • To enhance employee’s quality of life

  พันธกิจ

  • มีบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างคลอบคลุม
  • พัฒนางานด้านการผลิตเครื่องสำอางให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
  • ดูแลใจใส่ใจและบริการลูกค้าด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
  • สร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการตลาดเครื่องสำอางเพื่อประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ
  • วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยกลายเป็นเครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม
  • พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีศักยภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอยู่เสมอ
  • เป็นต้นแบบขององค์กรในการช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
  • เสริมสร้างความสุขและความสามัคคีในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวอยู่เสมอ
  • เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น

4. Quality Policy (นโยบายคุณภาพ)

  Quality Policy
  “MYR intend to produce base on the best quality ,safety, required by laws products and delivery on time follow international standard for increase and response to customer satisfaction"

  นโยบายคุณภาพ
  “MYR มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายและส่งมอบสินค้าตรงเวลา ภายใต้ระบบมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า"

5. Company Services (งานบริการขององค์กร)

 • Providing consultations and guidances on building cosmetic brand
  (รับปรึกษาและให้คำแนะนำในการทำแบรนด์เครื่องสำอาง)
 • Complete range of services : OEM, ODM and OBM
  (บริการธุรกิจด้านเครื่องสำอางครบวงจรทั้ง OEM, ODM และ OBM)
 • Cosmetic formulation, Research and development service
  (รับวิจัยและพัฒนาสูตรเครื่องสำอาง)
 • Cosmetic registration and documentation preparation for Thai FDA
  (รับขึ้นทะเบียนจดแจ้ง ขอเอกสารรับรองต่างๆ จาก อย. และออกเอกสารอื่นๆ)
 • Cosmetic analysis service
  (งานบริการตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง)
 • Marketing and cosmetic science information services
  (งานบริการด้านข้อมูลการตลาดและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เช่น เขียนบทความในนิตยสาร, จัด workshop, ออกรายการโทรทัศน์ด้านสุขภาพและความงาม)
 • Logo, Label and Package design service
  (รับออกแบบโลโก้ ฉลาก บรรจุภัณฑ์และกล่องเครื่องสำอาง)
 • Advertising design service
  (รับออกแบบสื่อโฆษณาเครื่องสำอางต่างๆ)
 • One stop marketing communication service both online and on ground
  (งานบริการด้านการสื่อสารแบบครบวงจรและดิจิตอล)
 • Business and commercial registration service
  (งานบริการด้านพาณิชย์และจดทะเบียนการค้า)