Facebook : MYR      Youtube : MYR      Instagram : MYR      LINE : @myrcosmetics

ระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ


ระยะเวลาการดำเนินงานต่างๆ

1.ระยะเวลาการผลิต
     กรณีสินค้ามาตรฐาน:
  ระยะเวลาการผลิต Bulk : 7 วันทำการ
  ระยะเวลาการ Repack : นับตั้งแต่ได้รับบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ครบถ้วน
 • < 1,000 ชิ้น : 10 วันทำการ
 • > 1,000 ชิ้น : 15 วันทำการ
     กรณีสินค้าสูตรพิเศษ:
  ระยะเวลาการผลิต Bulk : 10 วันทำการ
  ระยะเวลาการ Repack : นับตั้งแต่ได้รับบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ครบถ้วน
 • < 1,000 ชิ้น : 15 วันทำการ
 • > 1,000 ชิ้น : 20 วันทำการ

 • หมายเหตุ :
  • กรณีวัตถุดิบขาดจะแจ้งระยะเวลาการส่งใหม่
  • กรณีสินค้าสูตรพิเศษที่ต้องใช้สารสกัดที่ต้องนำเข้าระยะเวลาจะแจ้งใหม่
     เงื่อนไขการเตรียมอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอาง : กรณีอุปกรณ์ลูกค้าทั้งหมด
 • บรรจุภัณฑ์ : 3% จากยอดสั่ง
 • สติ๊กเกอร์ : 5% จากยอดสั่ง
 • กล่อง : 3% จากยอดสั่ง

 • หมายเหตุ :
  • กรณีลูกค้าไม่เผื่อบรรจุภัณฑ์ทางบริษัทจะส่งสินค้าตามจริงที่ส่งบรรจุภัณฑ์เข้ามา
  • กรณีอุปกรณ์การผลิตเครื่องสำอางคงเหลือบริษัทจะส่งคืนพร้อมสินค้าตัวจริง
     เงื่อนไขการเก็บตัวอย่างต้นฉบับตามกฎหมาย อย.
 • Order 200 ชิ้น เก็บตัวอย่าง 1 ชิ้น
 • Order 500 ชิ้นขึ้นไป เก็บตัวอย่าง 2 ชิ้น
2. ระยะเวลาการพัฒนาสูตร
 • สูตรใหม่ (ไม่มีตัวอย่างหรือปรับจากสูตรมาตรฐาน) : 10 วันทำการ
 • สูตรต้นแบบ (มีตัวอย่างต้นแบบ) : 15 วันทำการ
 • สูตรแก้ไขหรือปรับเพิ่มเติม : 10 วันทำการ

 • หมายเหตุ :
  ระยะเวลาอาจมีการคลาดเคลื่อนกรณีใช้สารสกัด สี กลิ่น ที่ต้อง นำเข้ามาพิเศษ
  วันทำการหมายถึงวันทำงานปกติไม่รวม เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปีของบริษัท
3. ระยะเวลาขอเอกสารจากทาง อย.
 • ขอรหัสผู้ประกอบการ (ผู้รับผิดชอบวางตลาด) (หลังจากได้รับเอกสารครบถ้วน) : 1-2 สัปดาห์
 • จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยว : 1-2 สัปดาห์
 • จดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางชุดเชต (หลังจากจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยวสำเร็จ) : 1-2 สัปดาห์
 • Certificate of Free Sale (หลังจากจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยวหรือชุดเซตสำเร็จ) : 1 สัปดาห์
 • Certificate of Manufacturer (หลังจากจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยวหรือชุดเซตสำเร็จ) : 1 สัปดาห์
 • Certificate of Oirigin (หลังจากจดแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเดี่ยวหรือชุดเซตสำเร็จ) : 1 สัปดาห์
4. ระยะเวลาการออกแบบ
 • โลโก้ : 1 สัปดาห์
 • ฉลาก : 1 สัปดาห์
 • กล่อง : 1 สัปดาห์
 • โบรชัวร์ แค๊ตลาล็อค ป้ายโฆษณา : 1-2 สัปดาห์ (ตามเนื้องาน)
 • Retouch ภาพสินค้า : 1-2 สัปดาห์ (ตามเนื้องาน)
 • Website : 4-6 สัปดาห์ (ตามเนื้องาน)
5. ระยะเวลาการทำงาน กล่อง/ Screen/ โบรชัวร์ /ป้ายโฆษณา
 • กล่อง : 2-4 สัปดาห์
 • Screen : 3-4 สัปดาห์
 • โบรชัวร์ แค๊ตลาล็อค : 2-4 สัปดาห์
 • ป้ายโฆษณา : 2-4 สัปดาห์
6. ระยะเวลาจดทะเบียนการค้า
 • ตามเวลาราชการกำหนด
7. ระยะเวลาจดเครื่องหมายการค้า
 • ตามเวลาราชการกำหนด
8. ระยะเวลาตรวจวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง
 • ตามเงื่อนไขของสถาบันวิจัยดังกล่าว
9. ระยะเวลาทำ Stability Test (3 เดือน)
 • Spec 1 : ราคามากกว่า 10,000 บาท สั่งผลิตขั้นต่ำ 3 Kg/ครั้ง/บิล
 • Spec 2 : ราคา 5,000 - 10,000 บาท สั่งผลิตขั้นต่ำ 5 Kg/ครั้ง/บิล
 • Spec 3 : ราคา 1,000 - 5,000 บาท สั่งผลิตขั้นต่ำ 10 Kg/ครั้ง/บิล
 • Spec 4 : ราคาต่ำกว่า 1,000 บาท สั่งผลิต 10,000 บาท/ครั้ง/บิล